Welkom op de site van Burger op 1

Inwoners van Ridderkerk verdienen een gemeentebestuur dat vooruit kijkt en anticipeert op komende ontwikkelingen. Dat pro-actief is in plaats van te handelen nadát die ontwikkelingen zich hebben voorgedaan. Een gemeentebestuur dat bereid is over de eigen ‘termijn’ heen te kijken en oog heeft voor de huidige én komende generaties. En bovenal, dat de burger in die processen betrekt en de afstand tussen bewoners en de gemeente verkleint. Communicatie met de inwoners is immers onmisbaar voor een goed functionerend gemeentebestuur.

Ons verkiezingsprogramma is beschikbaar, waarin wij u een beeld geven van de doelstellingen van Burger op 1, waar onze aandachtspunten liggen en hoe wij dat willen realiseren.

Ook onze kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. Naast de vertrouwde namen van Petra van Nes-de Man en Peter van Veelen, staan ook ondernemer Monique Weijers en Stefan Coule op de lijst. Juriste Martine Versteeg doet mee op nummer vijf en Marloes van Veelen op nummer zes.

De  gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 21 maart as. Laat uw stem niet verloren gaan en doe mee!